Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.01.2016

Svěšeno:

03.02.2016

19. ledna 2016, 11:35 | ev. č. písemnosti 3/2016

Přílohy: