Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.01.2020

Svěšeno:

12.02.2020

28. ledna 2020, 10:57 | ev. č. písemnosti 4/2020

Přílohy: