Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.03.2011

Svěšeno:

22.03.2011

7. března 2011, 09:26 | v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010 - ev.číslo písemnosti 12/2011

 

Přílohy: