Výroční schůze SKP

17. března 2010, 07:35 | pozvánka

Výkonný výbor  Sportovního klubu Pržno zve členy na Výroční schůzi Sportovního klubu Pržno, která se koná v sobotu dne 20. března  2010 od 17.00 hodin v restauraci Na hřišti.

Program :

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu
  3. Zprávy oddílů
  4. Zpráva předsedy o hospodaření za r. 2009
  5. Návrh rozpočtu na r. 2010
  6. Různé, diskuze 
  7. Závěr