Výroční schůze SKP

2. března 2010, 14:54

 

Výroční schůze Sportovního klubu Pržno se uskuteční v sobotu 20. března od 17.00 hodin v restauraci                             Na hřišti - pizzerie  U ďáblíka. Zváni jsou všichni členové klubu

Program:

  • 1. Zahájení
  • 2. Schválení programu, volba návrhové komise
  • 3. Zprávy oddílů
  • 4. Zpráva předsedy o hospodaření za r. 2009
  • 5. Návrh rozpočtu na r. 2010
  • 6. Různé, diskuze
  • 7. Závěr

 

                                               VV SK Pržno