Výroční schůze SK Pržno

14. března 2007, 15:01

Předseda SKP zve členy klubu na
 VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná 17. března 2007 od 17.00 hodin
v hostinci „U Adamců“
Program: 
1) zahájení
2) volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3) zprávy oddílů
4) zpráva předsedy SKP o hospodaření za r. 2006
5) návrh rozpočtu r. 2007
6) pronájem restaurace „Na hřišti“
7) různé
8) závěr
 

Zváni jsou všichni TI, kteří mají zájem vykonat cokoli přínosného pro SKP .

                                           
                                                           Petr Blokša