Vymezení zastavěného území

23. července 2012, 11:58 | Orientační časový harmonogram projednávání ÚP

 

Po zrušení územního plánu krajským úřadem v lednu letošního roku, se obec Pržno posunula zase kousek dál v možnostech stavebních řízení. Koncem měsíce července vstoupií v platnost Opatření obecné povahy, jimž bylo vydáno vymezení zastavěného území obce Pržno. Opět tedy mohou být započata nová stavební řízení v tomto území.

Další kroky jsou vedeny v pořizování  - obnovování územního plánu. Ve druhé polovině  měsíce srpna by mělo proběhnou společné jednání. Lhůta pro vyjádření dotčených orgánů po společném jednání je 30 dnů. Poté budou následovat další a další úkony, které by měly vést k tomu, že by mohl být územní plán schválen a vydán v únoru 2013.

 

Harmonogram projednávání dle aktuálního stavu by mohl vypadat následovně:

 

 • 1. Vypsání společného jednání = 3. 8. 2012
 • 2. Konání společného jednání = 21. 8. 2012
 • 3. Lhůta pro dotčené orgány po společném jednání = 30 dní = 21. 9. 2012
 • 4. Pokud nebudou nutné úpravy, předání na krajský úřad + stanovisko krajského úřadu = 31. 10. 2012
 • 5. Pokud nebudou nutné úpravy pro kraj, vypíše se veřejné projednání = 15+30 dní = 17. 12. 2012
 • 6. Následně se vše vyhodnotí a pokud nebude problém může se územní plán dát zastupitelstvu kvydání a nabytí účinnosti = leden 2013

 

 • 7. Pokud budou nutné úpravy po společném jednání = cca 3 týdny
 • 8. předání na krajský úřad + stanovisko krajského úřadu = 21. 11. 2012
 • 9. Pokud budou nutné úpravy pro kraj = cca 2 týdny
 • 10. Vypíše se veřejné projednání = 15+30 dní = 7. 1. 2013
 • 11. Následně se vše vyhodnotí a pokud nebude problém může se územní plán dát zastupitelstvu k vydání a nabytí účinnosti = únor 2013

 

V obou případech je počítáno s tím, že si krajský úřad  vybere pro vydání stanoviska 30 denní lhůtu, ale může stanovisko vydat dřív a tím se projednání zkrátí.

 

Přílohy: