Výlet do ZOO Ostrava

23. března 2015, 11:01

 

Kulturní komise při Pržno pořádá

v sobotu 11. 4. 2015 pro rodiče s dětmi

J A R N Í  V Ý L E T  Z A  Z V Í Ř Á T K Y

D O   Z O O   O S T R A V A .

Odjezd 8,30 z nádraží ČD Pržno,

návrat asi v 14,00 hod.

Dopravu hradí OÚ, vstupné každý účastník sám.

Prosím, přihlašujte se pouze sms zprávou

na tel. J.Gnidová  604 988 594, počet míst je 34.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!