Vyhláška č. 2/2005 o poplatku za odpad

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.10.2005

Svěšeno:

12.11.2005

15. října 2005, 13:57 | Zastupitelstvo obce Pržno vydává usnesením ze dne 12. října 2005 v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (více v příloze)

Přílohy: