Vítání občánků 2009

14. května 2009, 15:42

Krásné jarní počasí provázelo  v sobotu 25. dubna 2009 účastníky  letošního  vítání nových občánků naší obce. Za zvuku líbezných tónů v podání pana Zdeňka Bartoška byla slavnost zahájena v 10.00 v prostorách mateřské školy. Události se zúčastnilo jedenáct nových občánků spolu se svými rodiči a příbuznými.Celkem se za uplynulý rok v obci narodilo  sedm děvčátek  a  šest chlapců.

Úvod patřil  člence Kulturní komise Obecního úřadu Pržno paní  Ludmile Kaňákové, která  přivítala přítomné.  Poté děti naší základní školy, pod vedením paní učitelky Naděždy Ivánkové, krásně zazpívaly a zarecitovaly, čímž přispěly k hezké sváteční atmosféře.  Následně paní Kaňáková   představila rodiče s dětmi starostovi obce.  Přítomné  starosta pozdravil a pronesl slavnostní řeč , v jejímž závěru  přednesl rodičovský slib, který  rodiče stvrdili podpisem v pamětní knize.

Předseda kulturní  komise pan Ing. Adolf Fešárek spolu s členkou komise paní Irenou Cvičkovou předali maminkám růži a  dětem hračku na památku.  Po řadě gratulací a společném přípitku se objevily také pohádkové  sudičky, které dětem přisoudily štěstí , krásu a také bohatství. Věřme, že se z každé sudby naplní alespoň  část a že naši nejmladší prožijí krásný  a spokojený život.

V samotném závěru zbyl čas na památeční fotografie a sladké občerstvení, které připravily paní Jana Sobčáková a Marie Matýsková.

 

 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Z loňského předvánočního setkání
  Z loňského předvánočního setkání
  Z loňského předvánočního setkání
 • Tři nejlepší z roku 2008
  Tři nejlepší z roku 2008
  Tři nejlepší z roku 2008
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009
 • Vítání občánků 2009
  Vítání občánků 2009