Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pržno v roce 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.05.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

23. května 2019, 09:59 | ev.č. písemnosti 39/2019

Přílohy: