Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pržno v roce 2016 Sportovnímu klubu Pržno

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.06.2016

Vyvěšeno do:

09.06.2019

9. června 2016, 13:17 | ev.č. písemnosti 32/2016

Přílohy: