Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.10.2015

Svěšeno:

11.10.2018

12. října 2015, 16:11 | Zveřejněno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Ev.č. 55/2015

Přílohy: