Veřejnoprávní smlouva

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.04.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. dubna 2018, 09:38 | o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pržno v roce 2018
ev. č. písemnosti 15/2018

Přílohy: