Veřejná zakázka malého rozsahu na služby č.3/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2009

Svěšeno:

30.11.2009

9. listopadu 2009, 17:00 | Úprava PDÚŘ na akci "Pržno tlaková kanalizace"
ev.č. písemnosti: 68/2009

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby ( projektové práce)

Předmět veřejné zakázky: Úprava projektové dokumentace ke  stavbě - Pržno tlaková kanalizace v rozsahu pro územní řízení  - DUR dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, v souladu s Vyhláškou  č. 503/2006 Sb.

 

Jedná se přeseděvším o tyto činnosti:

  • Přepracování stávající PD - Pržno tlaková kanalizace, spočívající ve zrušení původního výtlaku na ČOV Frýdlant nad Ostravicí, navržení nového výtlačného řadu včetně umístění nové obecní ČOV.
  • Zpracování PD stavby ČOV vrozsahu pro územní řízení
  • Obě části je nutno zpracovat dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., vplatném znění, vsouladu sVyhláškou č. 503/2006 Sb.

 

Přílohy:

 

 

 

Další informace