Veřejná zakázka malého rozsahu na služby č.1/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2009

Svěšeno:

21.08.2009

22. července 2009, 16:34 | ev.č. písemnosti: 42/2009

 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektové práce - poptávací řízení č. 1/2009

Přílohy:

 

 

 

Další informace