Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.03.2013

Svěšeno:

11.04.2013

29. března 2013, 13:41 | dle Směrnice č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané dne 5.9. 2012

Přílohy:

 

 

 

Další informace