Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.12.2007

Svěšeno:

02.01.2008

4. prosince 2007, 11:02 | Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Rekonstrukce, přestavba a využití budovy bývalé v obci Pržno – CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE“
ev.č. písemnosti 65/2007

Cílem je zpracování kvalitní projektové dokumentace pro připravovanou rekonstrukci a přestavbu stávajícího chátrajícího objektu bývalé mateřské školy a vytvořit zde centrum občanské vybavenosti obce Pržno. Smyslem projektu na straně jedné je revitalizace a využití existujícího, vyžilého objektu bývalé MŠ.

Na straně druhé si klade za cíl vytvořit centrum veřejných služeb pro občany vedoucí ke zlepšení kvality života v obci.

Objekt se nachází v centu obce, zastavěná plocha 433 m2. Součástí objektu je ostat.ploca o výměře 2575 m2. Zde je  předpoklad pro výstavbu parkoviště, popř. přístavby ke stávajícímu objektu. Stávající objekt není napojen na splaškovou kanalizaci, v obci se zvažuje kanalizace tlaková.

Nosné konstrukce jsou ze struzkopemzových panelů, stropní konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panelů, konstrukce schodišť je železobeton do ocel. nosičů, střech plochá jednoplášťová. (  vyhodnocení stávajícího stavu dle:  Ing. Zdenka Fridrichová, T.G.Masaryka 502, Frýdek-Místek)

 

Příklady předpokládaného  využití:

                                          -  ordinace praktického a zubního lékaře

                                          -  obecní úřad a společenská místnost, veřejný internet

                                          -   klubovny, společenské zázemí  klubů a spolků

                                          -   prostory pro podnikání

                                          -   půdní prostory  ???  př.: voločas. aktivity, bytové jednotky

                                          -   školní družina

 

V současné doběje objekt využívánjen velmi omezeně v tomto rozsahu:

                                          - kanceláře soukromé firmy cca 80 m2

                                          - kadeřnictví cca 20 m2

                                          - společenská místnost  40 - 50 m2

                                          - klubovna    cca 40 m2

                                          - společenská, zasedací  místnost cca 40 -50 m2

                                          - hudební zkušebna  cca 20m2

                                          - ordinace zubního lékaře cca 30 m2

 

Znění a specifikace jsou v přílohách.

- fotografie

- půdorysy, řezy současný stav

- znění zadání

 

Další informace: Obecní úřad Pržno

                            tel.: 558 677 252

                                   723 303 237 - Petr Blokša, starosta 

Přílohy:

 

 

 

Další informace