Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.10.2007

Svěšeno:

04.11.2007

15. října 2007, 14:00 | NÁZEV ZAKÁZKY
Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Víceúčelové sportovní zařízení – Pržno“
ev.č. písemnosti 49/2007

Přílohy:

 

 

 

Další informace