Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2007

Svěšeno:

07.09.2007

20. srpna 2007, 10:44 | Výstavba chodníků na hřbitově

Vyřizuje: Petr Blokša, starosta

Telefon: 558 677 252 

Mobil: 723 303 237

E-mail:   

 

 

Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle

§ 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

 

  Poptávkové řízení

k podání nabídky na zakázku s názvem

 

Zhotovení chodníků na hřbitově v Pržně.

 

 

Předmět zakázky:

  • Dodávka a položení zámkové dlažby včetně obrubníků

 

Rozsah prací:

·        Celková délka chodníků asi 200 m, plocha 330 m2

 

Délka i výměra je přibližná.

Další podmínky a technická specifikace k dispozici u zadavatele.

 

Podávání nabídek

Uzávěrka podání nabídek je dne 7. září 2007 ve 12:00 hodin.

 

Nabídku zašlete poštou, mailem, popř. odevzdejte osobně (po předchozí telefonické dohodě) na adrese:

Obec PRŽNO, Pržno 50, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí

 

Další zadávací podmínky pro uchazeče

-          Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

-          Zadavatel si vyhrazuje možnost rozdělit zakázku na 2 – 3 etapy, podle finanční náročnosti

 

V Pržně dne 20. srpna 2007

 

 

 

 

 

Další informace