Veřejná zakázka malého rozsahu

16. dubna 2007, 17:53 | Veřejné osvětlení v obci

Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle

§ 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

 

 

Obec Pržno (zadavatel) , zastoupena starostou Petrem Blokšou , vyzývá k podání nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Pržno v tomto rozsahu:

 

1)

 • vyhodnocení stávajícího stavu – zpráva
 • optimalizace rozmístění svítidel v obci
 • výměna 66 ks svítidel /demontáž a montáž/ - výbojky 70W
 • opravy vedení VO po stránce mechanické a elektrické /dle potřeby/
 • výměna starých výložníků dle potřeby / cena za ks/
 • výměna poškozené elektrovýzbroje /dle potřeby/
 • demontáž starého a montáž nového rozvaděče VO, včetně regulace
 • optimalizace a montáže rozpojovacích skříní
 • výměna zdrojů svítidel dle potřeby /ceny za ks/
 • zdůvodnění jednotlivých oprav a montáží
 • vypracování pasportu VO
 • montážní práce, režie a doprava

 

2)

 • rozšíření VO do nových lokalit/ Olivkovo 6, Pod ústavem6, Gřundělovo 5/
 • návrhy komplexního řešení v návaznosti na stávající VO

 

 

Dotazy směřujte k zadavateli na e-mail: do 24. dubna 2007, uzávěrka podání nabídek je 26. dubna 2007.

 

pozn.: v přílohách je budoucí vedení znázorněno černou čarou.

Přílohy:

 

 

 

Další informace