Veřejná zakázka č. 9/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.10.2008

Svěšeno:

02.11.2008

21. října 2008, 15:00 | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (poptávkové řízení)- výstavba bezpečnostních prvků
ev.č. písemnosti 83/2008

Přílohy:

 

 

 

Další informace