Veřejná vyhláška - Změna č. 1 ÚP

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.10.2018

Vyvěšeno do:

25.10.2018

10. října 2018, 16:11 | ev.č. písemnosti 64/2018

Přílohy: