Veřejná vyhláška Zeměměřičského úřadu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.03.2019

Vyvěšeno do:

31.12.2019

29. března 2019, 09:47 | ev. č. písemnosti 24/2019

Přílohy: