Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2008

Svěšeno:

03.10.2008

18. září 2008, 08:00 | vrtaná studna na pozemku p.č. 796/6 - SK Pržno
ev.č. písemnosti 74/2008

Přílohy: