Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.08.2019

Svěšeno:

12.09.2019

28. srpna 2019, 13:09 | na MK 32c na pozemku p.č.812/17 k.ú. Pržno, ev.č.písemnosti 60/2019

Přílohy: