Veřejná vyhláška, Rozhodnutí KÚ MSK Ostrava

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.11.2019

Svěšeno:

23.11.2019

8. listopadu 2019, 11:13 | ev.číslo písemnosti 75/2019

Přílohy: