Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 ÚP

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.07.2018

Svěšeno:

03.09.2018

19. července 2018, 10:56 | ev.č. písemnosti 42/2018

Přílohy: