Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Pržno - návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.05.2020

Vyvěšeno do:

02.07.2020

20. května 2020, 13:38 | ev. č. písemnosti 40/2020

Přílohy: