Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy,

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.02.2011

Svěšeno:

28.02.2011

11. února 2011, 10:10 | kterým se vydává územní plán Pržno.
ev.č. písemnosti: 9/2011

 

Přílohy:

 

 

Další informace