Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení, v němž se upouští od ústního jednání a místního šetření

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.05.2020

Svěšeno:

02.06.2020

14. května 2020, 13:56 | ev. č. písemnosti 37/2020

Přílohy: