Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.02.2018

Svěšeno:

19.03.2018

1. února 2018, 09:10 | čv.č. písemnosti 2/2018

Přílohy: