Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Žižka Robin

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.12.2019

Svěšeno:

02.01.2020

18. prosince 2019, 13:19 | ev. č. písemnosti 88/2019

Přílohy: