Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy Ministerstva obrany

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.05.2020

Vyvěšeno do:

06.06.2020

22. května 2020, 07:55 | ev. č. písemnosti 41/2020

Přílohy: