Veřejná vyhláška Krajského úřadu Ostrava

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.09.2019

Svěšeno:

10.10.2019

23. září 2019, 15:33 | ev.č. písemnosti

Přílohy: