Veřejná vyhláška 32/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:30 | Územní rozhodnutí
p. David Popelář - stavba "hospodářská budova" na pozemku p.č. 762/2 v k.ú. Pržno

Přílohy: