Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.11.2016

Svěšeno:

17.11.2016

2. listopadu 2016, 15:24 | opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
ev. č. písemnosti 54/2016

Přílohy: