Velikonoční koncert

Senátor a starosta obce Dobrá Ing. Jiří Carbol předává kytici paní místostarostce Ing. Mileně Tvrdoňové

15. dubna 2011, 07:48 | v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie

Komise pro kulturu a sport obce Pržna

pořádá ve středu

20. dubna 2011 v 17. 00 hod.

 

Velikonoční koncert

v kostele Neposkvrněného početí

 Panny Marie v Pržně

Program koncertu:

1.Smyčcový orchestr

Johan Pachelbel                    Kanon D Dur             

 

2.Veronika Slaná - housle

Johann Sebastian Bach         Air                                  

 

3.Smyčcový orchestr

Georg Philipp Telemann       Sonata Polska,  Andante, Allegro

 

4.Výběr dívek smyčcového orchestru

Josef Haydn                          Kvartet č.36                       

 

5.Eleni Grigoriadu  -  lesní roh

Georg Philipp Telemann       Adagio, Presto           

 

6.Pěvecký soubor

Renesanční písně                                                      

 

7.Cimbálová muzika Vrzuška

Lidové písně z Lašska                                                

 

Na klavír doprovází: Martina Schreiberová

 

Koncert připravily:      Petra Grigoriadu      - lesní roh 

                                     Margita Jaššová       - zpěv

                                      Kamila Bodnárová   - housle a orchestr

Vstupné:   dobrovolné

 

Před koncertem prodej velikonočních dekoračních perníčků.