Vánoční soutěž

2. prosince 2010, 08:19 | o nejlepší výzdobu

Kulturní a sportovní komise pořádá předvánoční soutěž

O nejlepší vánoční venkovní výzdobu .

 V tomto klání budou hodnoceny např. domy, zahrady,

okna, truhlíky, atd. Fantazii vánoční výzdoby se meze nekladou

a budou ohodnoceny prima nápady. Tři nejlépe vyzdobené

objekty či nápady budou  ohodnoceny a odměněny dárkovými

poukázkami.

Začátek soutěže: 01. 12. 2010

Ukončení soutěže: 20. 12. 2010

Vyhodnocení soutěže: 22. 12. 2010 v kabelové televizi, na informačních tabulích

 

Tři ohodnocení výherci budou informování telefonicky

Přihlášení do soutěže:         

1. na e-mail :

2. telefonicky: 723 303 237 - SMS 

 

Přihláška bude obsahovat: Jméno, příjmení, č.p., telefon

                                                                                                            ksk