Valná hromada Sportovního klubu Pržno - pozvánka

16. února 2009, 16:29

Výkonný výbor Sportovního klubu Pržno zve členy všech oddílů na Valnou hromadu             SK Pržno, která se  uskuteční v sobotu 28. února 2009 od 17.00 hodin v hostinci              „U Adamců“.  

Program jednání:

1.      Zahájení, schválení jednacího řádu a programu jednání

2.      Volby komisí

3.      Výroční zpráva předsedy SK Pržno

4.      Zprávy o činnosti oddílů za rok 2008

5.      Zpráva o  hospodaření SK Pržno za rok 2008

6.      Zpráva revizní komise

7.      Zpráva mandátové komise

8.      Volba Výkonného výboru SK Pržno

9.      Rozpočet SK Pržno na rok 2009

10.  Přidělené dotace SKP

11.  Diskuze /pronájem restaurace, hospodář sport. areálu/

12.  Návrh na usnesení

13.  Závěr

 

Srdečně zve a na hojnou účast se těší Výkonný výbor Sportovního klubu Pržno.

                                                                                     Petr Blokša, předseda SKP

                                                                                    Václav Němec, místopředseda SKP