Valná hromada SK Pržno

16. února 2017, 13:34 | pozvánka

Valná hromada sportovního klubu Pržno se bude konat v sobotu 25. února v sále Občanského centra. Na pořadu schůze bude např. vyhodnocení činnosti za rok 2016 i za poslední čtyřleté období. Hlavními body však bude zpráva o hospodaření SKP a také volba nového vedení Sportovního klubu Pržno. Členové proberou i letošní chystané akce. Účast na VH je morální povinností každého člena SKP.

 

 

Přílohy: