Valná hromada SK Pržno

5. února 2016, 08:09 | pozvánka

 

Sportovní klub Pržno, spolek,

zve své členy na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 20. února 2016  od 16.00 hodin v pizzerii U Ďáblíka.

 

 

Program:                                                                                                                                                       
1. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, schválení programu

2. Volba spojené Mandátové a Volební komise

 

3. Info o Změnách názvu SKP, sídla a stanov

4. Zpráva Kontrolního výboru o hospodaření za r. 2015, 2014

5. Plán činnosti oddílů na rok 2016

6. Rozpočet SKP na rok 2016 

 

7. Různé

 

Závěr