Usnesení ZO Pržno 2/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.05.2007

Svěšeno:

11.06.2007

28. května 2007, 15:05 | Usnesení a zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pržno, konaného 16. května 2007
v zasedací místnosti staré MŠ

Přílohy: