Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 o přijetí krizového opatření

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2020

Vyvěšeno do:

16.04.2020

17. března 2020, 12:26 | ev. č. písemnosti 15/2020

Přílohy: