usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 23.3.2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.03.2020

Vyvěšeno do:

23.04.2020

24. března 2020, 11:05 | ev.č. písemnosti 19/2020

Přílohy: