Usnesení č. 3/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.07.2009

Svěšeno:

16.07.2009

1. července 2009, 16:01 | ze zasedání Zastupitelstva obce Pržno, konaného dne 17.6.2009 - ev.č.písemnosti 39/2009

 

Přílohy: