Upravy dopravního značení v obci

23. července 2019, 08:57 | Nové značení bude sloužit ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích.

Nové úpravy provozu na MK se dotýkají všech účastníků silničního provozu v obci!!

Úpravy spočívají v omezení maximální rychlosti na 30 km/hod. a plošným označením všech křižovatek v zóně dopravní značkou A3 - křižovatka,  kde není upravena přednost v jízdě jinou dopravní značkou.  Všude platí přednost ZPRAVA!!!!!

 

Úpravy se dotýkají všech místních komunikace mimo hlavní silnici!!!

 

Dávejte tedy pozor!! Omezte rychlost, zprava může přijíždět někdo, kdo přednost!!! 

 

Konkrétní změny byly vyvolány snahou obce o zklidnění dopravy s ohledem na hustotu zástavby a šířku místních komunikací. Na zřetel byla brána i poptávka řady občanů o zvýšování bezpečnosti.  Rovněž musely být zohledněny požadavky a připomínky Policie ČR, která  se podílela na stanovení způsobu řešení dopravního značení.

 

Vzhledem k tomu, že se předpokládat řízení většiny řidičů tzv. ze zvyku, bude na změny v přednosti upozorňovat po několik měsíců i přechodné dopravní značení - POZOR! Změna přednosti v jízdě!!

 

 

  • Upravy dopravního značení v obci
    Upravy dopravního značení v obci