Upozornění občanům!!!

18. února 2011, 09:40 | Pozor na zloděje!!!

SPOLUOBČANÉ POZOR!!!!

Opětovně si Vás dovolujeme upozornit, že v

poslední době dochází v obci stále častěji k

vloupání do vozidel, krádežím a pokusům

o krádeže. (u školy, u kostela, v trafice)

Zabezpečujte svůj majetek, buďte opatrní

a ostražití. Nedávejte zbytečně příležitost

všelijakým pobertům a lumpům.

                                          Pržno