Upozornění majitelům psů!!!

3. dubna 2009, 11:52

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme Vás na povinnosti spojené s vlastnictvím psů:

1.      povinnost platit poplatky za psy

2.      povinnost, aby psi nosili na veřejných prostranstvích známky s vyznačením evidenčního čísla a názvu obce

3.      povinnost zamezit volnému pobíhání psů na veřejných prostranstvích

 

V poslední době dochází stále častěji k potulování psů po obci a bohužel již také došlo k napadení osob. Bude-li v obdobných  případech zjištěn majitel - držitel psa, bude následně projednáván Komisí pro projednávání přestupků obce Pržno ve správním řízení ve věci přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s porušením povinnosti stanovené OZV obce Pržno. Za přestupek lze uložit pokutu do 30.000,-- Kč. Vlastník psa bude rovněž nucen uhradit náklady spojené s úhradou škody poškozenému a náklady spojené s odchytem    a umístěním psa do útulku.

                                                                                              OÚ Pržno