Únoroví oslavenci

1. února 2008, 07:19

V tomto nejkratším měsíci v roce oslaví svá významná

jubilea a kulatá výročí tito naši spoluobčané:

 

·        paní Libuše Kurečková               86 let

·        pan Antonín Bayer                     80 let                      

·        paní Jiřina Kubošníková             55 let

 

S přáním všeho nejlepšího, ale hlavně zdraví do

dalších let, se připojuje Obecní úřad Pržno.